2018 09 26
Naujienų agentūra

  

 

 

                                                                                                   

                                                                                   

Lietuvos ir Lenkijos savivaldybių kongresas
NAUJIENOS -> Kitos naujienos

Apie šimtas atstovų iš Lietuvos ir Lenkijos dalyvavo praėjusią savaitę Suvalkuose surengtame šių kaimyninių šalių savivaldybių kongrese. Pirmas toks renginys įrodė, jog ženkli dalis Lietuvos ir Lenkijos savivaldybių sėkmingai bendradarbiauja jau daugiau kaip du dešimtmečius ir turi dar daug ateities planų. Kongresą organizavo viešoji įstaiga Nemuno euroregiono Marijampolės biuras, draugija "Euroregionas Nemunas" Suvalkuose, Palenkės vaivadijos maršalkos administracija.

Lenkijos draugijos „Euroregionas Nemunas“ valdybos pirmininkas Cezary Cieslukovski, pradėdamas kongresą sakė, jog tokio renginio idėja kilo dar pernai, kai Marijampolėje buvo minimas Nemuno euroregiono įkūrimo 20-metis – ši organizacija įkurta 1997 metų birželio 6 dieną. Tokį kongresą, kuriame abiejų šalių savivaldybių atstovai galėtų pasidalinti savo mintimis apie bendrus pasiekimus, įgyvendintus projektus, ateities planus bandyta surengti gavus Europos Sąjungos Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos paramą, tačiau jos nesulaukus - nutarta kongresą rengti savo jėgomis.

 

„Svarbu ir tai, kad pernai Punske apsilankęs Lietuvos premjeras kalbėjo apie tai, jog kaimyninių šalių savivaldybės turėtų rodyti iniciatyvą ir daugiau bendradarbiauti, nes tų kontaktų dar trūksta, artimi kaimynai per mažai žino vieni apie kitus. Reikalingi bendri vizitai, bendras darbas, apsikeitimas patirtimi.

Dar 1991 metais vykome į Lazdijus tartis dėl autobusų susisiekimo tarp Seinų ir Lazdijų, tai buvo labai įsimintina. Šis pasienio regionas buvo svarbių įvykių liudininkas, čia ne kartą buvo susitikę abiejų šalių vadovai – premjerai, prezidentai, o 1994 metais buvo apsirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo ir gerų kaimynystės santykių“, - sakė C.Cieslukovski.     

Jis kalbėjo apie tai, kad dabar abiejų šalių laukia nauji iššūkiai, energetinės nepriklausomybės siekis, o savivaldybės turi ir toliau dinamiškai dirbti siekdamos geriausių rezultatų. Įgyvendinta daug bendrų projektų su Rusija, Baltarusija, Ukraina, ir daug darbų dar laukia ateityje.

Kaimyninių šalių bendradarbiavimu džiaugėsi ir Palenkės vaivadijos maršalkos pavaduotojas Bogdanas Dyjukas,  ir Suvalkų miesto prezidentas Česlavas Renkevičius. Jis priminė, kad Suvalkai jau dvidešimt metų sėkmingai įgyvendina bendrus projektus su Alytaus miesto ir Marijampolės savivaldybėmis, ir per tą laiką padaryta labai daug darbų. Miesto vadovas džiaugėsi, kad gerai sugyvenama su lietuvių bendruomene Suvalkuose.

Nemuno euroregiono tarybos pirmininkas, VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktorius Gintaras Skamaročius pasidžiaugė, jog į kongresą atvyko dvi dešimtys Lietuvos savivaldybių – tai yra trečdalis iš visų, kurios yra mūsų šalyje. Pasidžiaugęs gerais kaimynystės santykių pavyzdžiais, direktorius kalbėjo ir apie planus ateičiai. Tarp jų ir lietuviškos mokyklos bei kultūros židinio poreikis Suvalkuose ir siekis, kad Suvalkų krašte lietuvių tautinė mažuma turėtų saviraiškos, švietimo gimtąja kalba ir kultūros ugdymo ne prastesnes sąlygas nei lenkų tautinė mažuma gavusi Vilniaus krašte.

Su Suvalkų miesto vadovu  ir lietuvių bendruomene aptartos jų įkūrimo galimybės, pirmų rezultatų tikimasi dar šiais metais. Priminęs, jog pirmasis euroregionas Europoje buvo įsteigtas lygiai prieš 60 metų Vokietijos ir Olandijos pasienyje konfliktų šalinimui ir bendradarbiavimo skatinimui, G.Skamaročius siūlė ir kitiems euroregionams, partneriams perduoti savo gerąją patirtį, teigdamas, jog "neišsprendžiamas" problemas galima paversti savo naujomis galimybėmis.

„Kalbėkime apie ateitį ne vien ES projektų rėmuose. Pagrindinis mūsų turtas – žmonės, ir tik kartu dirbdami mes galime sėkmingai pasiekti geresnių rezultatų“, - teigė jis.

Plenarinės sesijos metu buvo išklausyti du Balstogės universiteto atstovų pranešimai apie Lietuvos ir Lenkijos savivaldybių teisinį stiprinimą viešosios valdžios sistemoje bei abiejų šalių, jų pasienio regionų ir savivaldybių bendradarbiavimą. Ypatingai išsiskyrė prof. hab. dr. Maciejaus Perkovskio pranešimas, abipusiai pagarbiais ir subalansuotais pavyzdžiais kviečiantis giliau vertinti bendrą abejų šalių praeitį ir jungiančias asmenybes. Vienu iš pavyzdžių savo tautiečiams primindamas, kad abiem tautoms svarbus Adomas Mickevičius poemoje rašė "Lietuva, tėvyne mano". "Ir tai nėra vien tik žodžiai", - teigė profesorius.

Po to darbas vyko šešiose teminėse grupėse - mini forumuose. Abiejų biurų vadovams apžvelgiant pasienio bendradarbiavimą, buvo paminėta, kad nuo 1997 iki 2017 metų vien tik per Nemuno euroregiono biurus Marijampolėje ir Suvalkuose buvo įgyvendinti keli šimtai bendrų projektų už kelias dešimtis milijonų eurų. Iš jų apie 65 procentus visų projektų – tarp Lietuvos ir Lenkijos partnerių. Kalbant apie ateitį, svarstyta, koks tas bendradarbiavimas galėtų būti toliau.

Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Karaliaučiaus krašto (RF) Nemuno euroregiono taryba priėmusi sprendimą, kad jos rėmuose gali būti plėtojamas ir vien tik dvišalis ar trišalis kaimyninis bendradarbiavimas, todėl, atsižvelgiant į dviejų šalių išskirtines sąlygas ( buvimą bendroje ES), svarstyta galimybė euroregiono rėmuose steigti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupę - ES struktūrų siūlomą instrumentą bendradarbiavimo stiprinimui abipus vidinės ES sienos. Šioje grupėje patirtimi ir įžvalgomis taip pat dalijosi Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė Dainora Butvydienė bei kiti atstovai. 

Antrojoje grupėje kalbėta apie pasienio regionų sveikatos apsaugą – čia savo patirtimi įgyvendinant bendrus projektus pasidalino Marijampolės ligoninės direktorė Audronė Kuodienė, Suvalkų ir Seinų ligoninių vadovai Adamas Šalanda ir Valdemaras Kvaterskis, Lazdijų ligoninės direktorius Vitas Šimkonis bei kiti diskusijų dalyviai.

Grupėje „Ekonomika ir visuomenė“ kalbėta apie tai, kaip gauti ir efektyviai panaudoti Europos Sąjungos lėšas – čia patirtimi dalinosi ir Alytaus miesto vicemerė Valė Gibienė, Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, Lenkijos Respublikos Investicijų ir plėtros ministerijos atstovė Katažyna Oščypala. Apie bendradarbiavimo modelius tarp teritorinės savivaldos ir smulkiojo bei vidutinio verslo, taip pat nevyriausybinių organizacijų įdomų pranešimą skaitė ir futbolo komplekso įrengimo bei plėtojimo patirtimi dalijosi Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis; patirtimi ir įžvalgomis dalijosi Prienų ir Tauragės rajonų atstovai Jūratė Zailskienė bei Vytautas Navickas ir kiti asmenys.  Daug įdomių minčių ir pastebėjimų buvo pateikta dar dvejose temose – „Prekės ženklo vaidmuo kuriant pasienio regiono įvaizdį“ bei „Turizmas kaip regionų plėtros variklis“. Čia Birštono savivaldybės administracijos direktorius Valentinas Revuckas pristatė šio kurorto privalumus, kalbėjo apie permainas pastaraisiais metais ir sparčiai augančius turistų srautus – turizmas šiame mieste sukuria ketvirtadalį visų pajamų. pranešimą „Vietos prekės vaidmuo kuriant pasienio regiono įvaizdį“ skaitė Lazdijų rajono savivaldybės mero patarėjas Jonas Gudžiauskas. Jis pristatė Lazdijų kraštą reprezentuojantį logotipą „LAZDIJAI.Atrask!“, jo komunikacinę vertę, paskirtį, vertybes, ženklo sudedamąsias dalis, pritaikymo bei panaudojimo galimybes.

Pristatytas ir Lazdijų rajono ženklas bei logotipas, kalbėta apie tai, kaip patraukliai formuoti vieno ar kito regiono įvaizdį. Šiose grupėse įžvalgomis ir patirtimi dalijosi Augustavo miesto meras Vojciech Valulik, Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, Alytaus miesto ir Jurbarko rajono atstovai Neringa Rinkevičiūtė bei Ernestas Sinkus, VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro projektų vadovas Algis Vaškevičius, Lenkijos turizmo rūmų Balstogės skyriaus pirmininkė Agnieszka Zyzalo bei kiti abejų šalių savivaldybių ir jų įstaigų atstovai.

Po oficialiosios dalies ir kongreso apibendrinimo surengta iškilminga ceremonija, kurios metu buvo apdovanoti tarptautinės vertinimo komisijos išrinkti Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendradarbiavimo lyderiai keliose kategorijose priklausomai nuo gyventojų skaičiaus bei temų. Čia apdovanojimus pelnė ir nemažai Lietuvos savivaldybių. Šio konkurso globėjai - Palenkės vaivadijos maršalka bei Nemuno euroregiono Marijampolės biuras. Renginio dalyviams lietuviškas dainas ir šokius dovanojo Punsko lietuvių kapela „Klumpė“.

 

Konkurso „Pasienio bendradarbiavimo lyderis“ nugalėtojai
 

Temoje - Kultura, sportas, turizmas

 

                             kategorijoje iki 5 000 gyventojų:

Birštono savivaldybė -  LYDERIS
Šipliškių valsčius - VICELYDERIS

 

                             kategorijoje 5 000 - 10 000 gyventojų:
Seinų miestas - LYDERIS
Vysokie Mazovieckie miestas - VICELYDERIS

 

                             kategorijoje 10 000 - 40 000 gyventojų:
Augustavo miestas - LYDERIS
Pišo valsčius - VICELYDERIS

 

                             kategorijoje virš 40 000 gyventojų:
Suvalkų miestas - LYDERIS
Luko (Elko) miestas - VICELYDERIS
 

Temoje - Visuomeniniai reikalai, sveikatos apsauga, tarpinstitucinis bendradarbiavimas

 

                             kategorijoje iki 5 000 gyventojų:

Korycino valsčius - LYDERIS

 

                             kategorijoje 5 000 - 10 000 gyventojų:

Pagėgių savivaldybė - LYDERIS
 

                             kategorijoje 10 000 - 40 000 gyventojų:
Kazlų Rūdos savivaldybė - LYDERIS

Šalčininkų rajono savivaldybė - VICELYDERIS

 

                             kategorijoje virš 40 000 gyventojų:

Augustavo rajonas - LYDERIS

Lėciaus (Gižycko) rajonas - VICELYDERIS

 

Temoje - Aplinkos apsauga

 

                             kategorijoje iki 5 000 gyventojų:

Šipliškių valsčius - LYDERIS

Plaskos valsčius - VICELYDERIS

 

                             kategorijoje 5 000 - 10 000 gyventojų:

Pagėgių savivaldybė - LYDERIS

 

                             kategorijoje 10 000 - 40 000 gyventojų:
Alėcko (Olecko) valsčius - LYDERIS

Elektrėnų savivaldybė - VICELYDERIS

 

                             kategorijoje virš 40 000 gyventojų:

Marijampolės savivaldybė - LYDERIS

Pišo rajonas - VICELYDERIS

 

Temoje - Susisiekimo infrastruktura

 

                             kategorijoje iki 5 000 gyventojų:

Punsko valsčius - LYDERIS

 

                             kategorijoje 5 000 - 10 000 gyventojų:

Suvalkų valsčius - LYDERIS

 

                             kategorijoje 10 000 - 40 000 gyventojų:.

Suvalkų rajonas - LYDERIS

Lazdijų rajono savivaldybė - VICELYDERIS

 

                             kategorijoje virš 40 000 gyventojų:

Alytaus miesto savivaldybė - LYDERIS

Suvalkų miestas - VICELYDERIS

 

Nemuno euroregiono Marijampolės biuro inf.

 

Nuotraukose – kongreso akimirkos. Daugiau nuotraukų galima rasti Nemuno euroregiono Marijampolės biuro paskyroje „Facebook“.   

  Atgal Archyvas Spausdinimo versija  
 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra
© NEMUNO EUROREGIONO
MARIJAMPOLĖS BIURAS.
Visos teisės saugomos.


Naujienų portalas yra projekto „Nemuno euroregiono įvaizdžio gerinimas ir informacijos sklaida“ dalis.
Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

Sprendimas: Idamas.
Naudojama Smart Web sistema.