2018 05 28
Naujienų agentūra

  

 

 

                                                                                                   

                                                                                   

Laivybos Nemuno upės aukštupyje plėtra
NAUJIENOS -> Turizmas

Siekiant atkurti galimybę visame Nemuno upės aukštupyje plaukioti ne tik baidarėmis, bet ir, pavyzdžiui, 70-80 keleivių plukdančiais laivais, reikia papildomų viešojo ir privataus sektorių sprendimų bei investicijų. Jos reikalingos upės vagoje esančių pavienių akmenų ar dumblo sankaupų pašalinimui, stacionarių ar mobilių prieplaukų, laivų nuleidimo / iškėlimo vietų įrengimui, transporto, maitinimo ir kitų paslaugų teikimui. Investicijos visada atsiperka greičiau ir teikia platesnę ilgalaikę naudą, kai yra glaudesnis ir geriau koordinuotas visų lygių dalyvių ir investuotojų tarpusavio darbas bei sąveikos.

Pritraukus būtinas investicijas laivybos Nemuno aukštupyje plėtojimui, vandens turistams būtų galima organizuoti ne tik trumpalaikius plaukimus atskiromis upės atkarpomis (tarp jų ir atplaukiantiems Baltąja Ančia bei kitais Nemuno intakais), bet ir visu planuojamu keliu nuo Gardino iki Druskininkų, Merkinės, Alytaus, Punios, Birštono, Kauno.

 

Ypač gausus turistų kiekis atplaukia Augustavo kanalu iki Nemuno. Šiai dienai praktiškai visi jie, pasiekę Nemuną ar Gardiną, "apsisuka" ir autobusais ar kitu būdu grįžta atgal į Lenkijos pusę, nepalikdami mūsų šalies turizmui jokių pajamų.

Lenkijos pusės duomenimis, kasmet vien tik Augustavo kanalu iki Nemuno upės atplaukia apie tris šimtus tūkstančių šių vandens turistų. Prie šių skaičių pridėjus kitus galimus turistus iš Gardino pusės, galime geriau įvertinti plaukiančiųjų srautus ir praradimus dėl jų vis dar nebuvimo į Lietuvos pusę.

Primename, kad šį procesą tarptautiniu mastu iki šiol stabdė ne tik subjektyvios priežastys, bet ir valstybinės sienos režimas iš abejų Lietuvos ir Baltarusijos šalių. Šis barjeras buvo fiziškai pravertas, kai 2015 m. pabaigoje ant Nemuno kranto, pasienyje su Baltarusija buvo atidarytas Švendubrės upių sezoninis pasienio kontrolės punktas įvairių šalių piliečiams plaukimams Nemuno upe. Tarp abejų šalių sutarta, kad plaukimo sezonas šia upe galimas nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.

VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras, bendradarbiaudamas su Gardino srities vadovybe bei  įvairiomis nacionalinėmis ir regioninėmis bei savivaldos įstaigomis, 2016 m. gegužės 12 d. laivo plaukimu iš Gardino į Druskininkus oficialiai atidarė šį vandens kelią. Tądien pakako pavasarinio vandens kiekio ir vidinės energijos, kad šis iki 140 vietų turintis laivas įveiktų upės ir žmogiškąsias povandenines kliūtis. Gausesnė laivyba neprasidėjo dėl būtinų investicijų upės dugno tvarkymui (vasaros metu jos vandens lygis krenta ir plaukimai pro pavienes kliūtis galimi tik mažais laiveliais), prieplaukų įrengimui ar esamų įgalinimui bei keleto žmogiškųjų aplinkybių.  

Šiuo metu svarbiausias tikslas - nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiais susiformuoti principines nuostatas - kiek laivyba Nemuno aukštupyje yra svarbi mūsų ūkiui, verslumui ir užimtumui didinti, poilsiui, prasmingam ir sveikesniam laisvalaikiui, krašto pažinimui.

Siekiant šio tikslo, bei dar kartą platesniu mastu grįžti prie šių klausimų viešesnio formavimo ir sprendimo, VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras, bendradarbiaudamas su Alytaus miesto savivaldybe ir Seimo nariu Robertu Šarknicku gruodžio 18 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijoje surengė susitikimą dėl laivybos Nemuno upės aukštupyje plėtros.

Į susitikimą buvo pakviesti Dzūkijos krašte išrinkti Seimo nariai, VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos  bei greta Nemuno aukštupio esančių savivaldybių atstovai.

Susitikimo diskusijose aktyviai dalyvavo Seimo nariai alytiškis Robertas Šarknickas ir druskininkietė Virginija Vingrienė, VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos di­rek­to­rius ga­my­bos ir tech­ni­kos rei­ka­lams Lai­mo­nas Ka­mie­nas, VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktorius Gintaras Skamaročius bei kiti Alytaus miesto, Birštono, Alytaus, Lazdijų, Prienų, Varėnos ir kitų rajonų savivaldybių vadovai bei specialistai.

Susitikimo metu visų dalyvavusių savivaldybių bei kitų įstaigų atstovai patvirtino būtinybę naudotis gamtos padovanota galimybe, plėtoti subalansuotą keleivinę laivybą Nemuno aukštupyje.

Atsižvelgiant į pritarimus, sutarta sausio mėnesį organizuoti kitą pasitarimą Susisiekimo ministerijoje ir kartu rasti būdus, kad šis klausimas valstybės struktūrose taptų strateginiu ir pradėtų gauti kryptingesnę teisinę bei finansinę paramą.

„Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je daug dė­me­sio ski­ria­ma ša­lies re­gio­nams. Lai­vy­ba ir tu­riz­mas Ne­mu­nu taip pat yra re­gio­ni­nės po­li­ti­kos dalimi.“, – pa­brė­žė Sei­mo na­rys R.Šar­knic­kas, pažadėjęs sau­sio mė­ne­sį šiuo klau­si­mu padėti or­ga­ni­zuo­ti su­si­ti­ki­mą Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je.

Vykusio susitikimo metu taip pat sutarta tuo pat metu su Baltarusijos ir Lenkijos pasienio regionų partneriais euroregiono lygmenyje pratęsti diskusijas dėl ilgalaikio laivybos skatinimo veiksmų plano / programos pasirengimo, su plėtra planuojamų dalyvių įsipareigojimų pasiskirstymo. Taip pat susitarta rengti laivybos, krašto žmonių verslumo ir užimtumo didinimo, o tuo pačiu ir gamtos bei kultūros paveldo gausesnį lankymą skatinančius projektus, teiktinus Europos Sąjungos pasienio bendradarbiavimo programoms 2018 metais. Šiuos bei valstybės remiamus projektus, sėkmės atveju, galėtume pradėti įgyvendinti jau 2018-2019 metais.

 

VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro informacija

 

Nuotraukose - 2016 metų gegužę laivu buvo plaukiama iš Gardino į Druskininkus; atidaromas Švendubrės sezoninis pasienio kontrolės punktas..

  Atgal Archyvas Spausdinimo versija  
 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra
© NEMUNO EUROREGIONO
MARIJAMPOLĖS BIURAS.
Visos teisės saugomos.


Naujienų portalas yra projekto „Nemuno euroregiono įvaizdžio gerinimas ir informacijos sklaida“ dalis.
Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

Sprendimas: Idamas.
Naudojama Smart Web sistema.